Контакти

Адрес за кореспонденция:
МоноХем ООД,1614 София, България,
кв. Горна Баня, ул. Борислав Огойски 1В
E-mail : office@monochem.bg
Тел.: (00359 2) 957 8657
Факс: (00359 2) 956 9428

[gmw id=”4″]

Име (задължително):

Email (задължително):

Заглавие:

Съобщение: